Who we want

“Nuôi dưỡng đam mê
Chấp nhận thử thách
Vượt qua giới hạn
Bứt phá thành công.“

Ông Nguyễn Chân Chính – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nhật Huy.

Tại NHG, chúng tôi chào mừng những người có tính chính trực, công bằng, vô tư, và đáng tin cậy.
Chúng tôi chào mừng những người năng động và thích ứng, không ngại suy nghĩ sáng tạo, chủ động, linh hoạt và phản ứng nhanh.
Chúng tôi chào mừng những người có suy nghĩ khác biệt và có thể thực hiện mọi công việc một cách đơn giản hơn, nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.


Mang theo tất cả những kinh nghiệm, kiến thức bạn đang có.

Biến mọi thứ trở thành những gì bạn muốn.

Bạn đã sẵn sàng gia nhập đại gia đình NHG cùng chúng tôi chưa?

Đăng ký thông tin Hotline